Campi Ya Kanzi, Mtito Andei, Kenya 

Campi Ya Kanzi, Mtito Andei, Kenya